Welkom op de site

van G-OUD.

G-OUD is een nieuwe dagbestedingsfaciliteit voor ouderen in Winschoten.

Wat is G-OUD

G-OUD staat voor “Gezond-, Gelukkig-, Goed Oud”. G-OUD vestigt de aandacht op de zaken die goed gaan in het leven en wil dit versterken. Dit doen we door een dagprogramma te bieden. Er worden activiteiten geboden waarin samen- of juist individueel gewerkt kan worden. 

G-OUD; Dagbesteding voor ouderen met een

specifieke zorgvraag.

G-OUD levert dagbesteding voor ouderen, 67+ met specifieke zorgvragen. De dagbesteding is gericht op het (her)structureren van het dagelijks leven. Het bied een plek voor ouderen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven op het niveau- en met de verwachtingen die persoonlijk passend zijn.Dagbesteding kan worden ingezet na verwijzing van uw behandelaar. Dit kan de huisarts zijn, POH GGz, specialistische GGz, psychologen, therapeuten.

G-OUD is een particulier initiatief.

Mijn naam is Roelof van der Velde. Als BIG-geregistreerd verpleegkundige, werkzaam in de ouderenpsychiatrie, heb ik vaak gezocht naar dagbestedingsplekken voor mensen met specifieke zorgvragen. Deze kon ik in de regio Oost- Groningen niet vinden. Daarop heb ik het initiatief genomen om dit te starten in Winschoten. Het G-OUDen team bestaat naast mij uit een aantal vrijwilligers. Als u vragen heeft neem dan gerust contact op.

G-OUD

Het doel van dagbesteding is dat het helpt om het leven zinvol te maken. Mensen ontmoeten elkaar. Er wordt op elkaar gerekend. Dagbesteding leidt af. Het helpt nieuwe problemen te voorkomen. En dagbesteding helpt bij herstel.
Cliënten krijgen bij hun individuele mogelijkheden passende verantwoordelijkheden toebedeeld. Activiteiten bestaan uit spelletjes, knutselen, handwerken, wandelen, uitjes, samen eten en drinken en wat we samen nog meer kunnen bedenken.

Contact met ons opnemen

G-OUD Bezoekadres:  A.J. de Sitterstraat 12 9671GL Winschoten  (bezoek alleen op afspraak) Correspondentieadres: Burg. Venemastraat 11 B6 9671AA Winschoten Tel: 06-521 775 84 E-mail: info@g-oud.nu Bezoek ons op Facebook: www.facebook.com/Goud.nu

Hoe kom ik bij G-OUD?

Voor Dagbesteding bij G-OUD moet een persoonsgebonden budget, PGB, aangevraagd worden bij de Gemeente. Na verwijzing door uw behandelaar kunt u dit zelf doen of iemand uit uw directe omgeving bijvoorbeeld uw partner, kinderen of een vertrouwenspersoon. Op de site van uw gemeente vindt u meestal een goede verwijzing naar het PGB loket.
©2018 G-OUD/Anitaphotography